De 18 kenmerken van een verwaarloosde organisatie

Verwaarloosde organisaties hebben een aparte benadering nodig. Goede diagnostiek is belangrijk evenals een adequate aanpak. Hier de 18 kenmerken.

Veranderen & de valkuil van draagvlak en coachen

Probleemeigenaarschap is een voorwaarde om te coachen. Hoe je dit bereikt lees je in dit artikel: 10 tips. Maarre: stop nou eens met coachen!

Hoe veranderen organisaties?

Organisaties veranderen verloopt langs 4 domeinen. Het management focust vaak op andere zaken dan de werkvloer. Dit is een bron voor falen. Het kan anders.

Veranderen? Weerstand bestaat niet! 4 tips!

Weerstand bestaat niet, je hebt alleen slechte verandermanagers! Iets ‘weerstand’ noemen ontslaat je van je verantwoordelijkheid. Wat is weerstand dan wel? Als je er anders naar kijkt, kom je tot andere oplossingen.

Heb jij zicht op de managementkloof?

Herken de “managementkloof” en “verandermoeheid” bij verandertrajecten en stuur erop.
Wat is het? En wat kun je er aan doen?

Effectieve begeleiding van medewerkers bij veranderprocessen

Hoe neem je medewerkers mee in verandering? Lees hier over de balans tussen zorgvuldig aansluiten, coachen op inhoud en grenzen trekken.

Wat is het nut van praten over organisatiecultuur?

Jouw organisatie wordt bepaald door onder -en bovenstroom. Zachte en harde processen.
Als je je realiseert dat ze beide jouw resultaat bepalen, dan is het logisch dat je in beide kanten evenveel energie steekt. In deze blog:
4 organisatiewetten
3 tips en
1 misverstand