Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Dienend leiderschap – acht gedragingen!

Uit onderzoek is bewezen dat organisatiecultuur bepalend is voor jouw bedrijfsresultaten (onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam). Ik schreef daar een blog over. Je kunt daar lezen dat er vijf factoren zijn die jouw organisatiecultuur bepalen. Eén van die vijf is ‘dienend leiderschap’.

In haar prachtige boek: ‘Echte leiders dienen’ beschrijft Inge Nuijten acht kenmerken van dienende leiders? Met haar toestemming mag ik putten uit haar werk.

Dienend leiderschap, acht gedragingen!

1) Authenticiteit.

Dit heeft te maken met jouw echtheid, geloofwaardigheid en jouw integriteit. Je weet wie je bent en wat echt van waarde voor je is. Authenticiteit uit zich door consequent gedrag, benaderbaar zijn voor anderen, aanspreekbaar zijn, je kwetsbaar durven op te stellen.

2) Bescheidenheid.

Omdat jij als dienend leider groei van jezelf en anderen nastreeft, sta je open om te leren van anderen. Een dialoog aangaan op basis van respect voor anderen is jouw manier van doen. Oprechte interesse is jouw handelsmerk. Je plaatst je eigen talenten en wat is bereikt in een juist perspectief.

3) Rentmeesterschap.

Dit draait om met verantwoording de bronnen te beheren die je tot je beschikking hebt. Het komt tegemoet aan behoeften van nu en heeft oog voor de belangen van toekomstige generaties.

4) Verantwoordelijkheid geven.

Als dienend leider kom je doelen met medewerkers overeen die in het vermogen van die ander liggen. Die doelen zijn goed omschreven. Je geeft waardering voor de bijdrage van die medewerker. Je geeft heldere feedback op taken.

5) Bekrachtigen.

Een dienend leider streeft kracht van anderen na. Je faciliteert dat door informatie te delen, mensen te stimuleren met ideeën te komen. Je legt  de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie.

6) Vergeving.

Je laat je niet leiden door emoties. Je begrijpt het perspectief van de ander. Leren van fouten versnelt de ontwikkeling. Boosheid in werkrelaties is niet functioneel.

7) Waardering.

Je geeft anderen de lof, de credits voor prestaties. Belangen van anderen staan op de voorgrond.

8) Moed.

Je ontwikkelt mentale kracht om weerstand te bieden en moeilijke situaties goed te doorstaan. Dienend leiders durven te staan voor wat vinden, ook al krijgen ze veel weerstand.

Dienend Leiderschap, zin om ermee aan de slag te gaan?

Breng je doelen eens in kaart. Geef jezelf eens rapportcijfers voor deze acht gedragingen van leiderschap. Wat zijn jouw ontwikkeldoelen voor dit jaar?

Wil je een keer (kosteloos) sparren of gecoacht worden? Bel me 06 543 945 04

 

Laat een reactie achter