Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Leiderschap in een crisis

In een crisis wordt leiderschap gevraagd. Dagelijks zien we wat er wel of niet werkt in de communicatie over maatregelen m.b.t. Corona.

Dat is leerzaam want, deze Corona crisis heeft gevolgen voor onze bedrijven, ook daar moet je waarschijnlijk een crisis leiden. Het is dus nodig de wetten van crisiscommunicatie ook in jouw bedrijf toe te passen. 

Ook in jouw bedrijf is het helpend om leiderschap te tonen. Tien tips voor crisiscommunicatie, afgelopen weken zijn ze bewezen succesvol geweest! 

1) Handel vanuit scenario’s

Beschrijf situaties die zouden kunnen gaan optreden en reken die scenario’s door. Bereid communicatieplannen per scenario voor. Zo word je niet overvallen en reageer je altijd adequaat. 

2 ) Communiceer nog beter met klanten, zzp en medewerkers

Van  ‘niet tijdig kunnen leveren’ tot ‘ik krimp mijn flexibele schil in’ tot ‘het vragen van loonoffers’ vraagt zorgvuldige communicatie.
Was je communicatie en binding met klanten en medewerkers in het verleden ‘top’ dan heb je daar nu voordeel van. Er is dan vertrouwen in je en medewerkers dragen soms zelf bij aan oplossingen. Voorbeelden afgelopen weken waren medewerkers die loonoffers brachten, extra werkten, vakantiedagen opnamen etc. 

Bedenk dat je in deze tijd enorm veel schade, voor straks, kunt voorkomen. Bijvoorbeeld: die zzp-er heb je over een paar maanden weer nodig. Jij bepaalt nu door jouw communicatie van de maatregelen of zij over een paar maanden weer voor jou kiest of elders gaat werken.

3) Gebruik social media

Richt je social media op crisisvragen in, bijvoorbeeld een FAQ op je website is juist nu heel nuttig. Daar kun je herhaald gestelde vragen helder beantwoorden.

4) Toon empathie

Haal je contacten aan. Natuurlijk ben je afgesteld op je eigen bedrijfsvoering maar verdiep je ook eens in je medewerkers, thuiswerkers, klanten, leveranciers. Je kunt nu banden voor het leven smeden. Laat je solidariteit met anderen zien.  Een bloemetje met een hartverwarmend kaartje voor de thuiswerker. Een telefoontje en presentje voor medewerkers in jouw flex schil etc. 

5) Houd je aan de feiten

Blijf verbonden met experts in jouw omgeving. Volg hun beleid en stel jouw communicatie hier op af. Bagatelliseer het probleem niet en vertoon geen opportunistisch gedrag. Straal niet uit dat je het probleem snel oplost.

Voer goede route cause analyses uit bij problemen in je bedrijf zodat je zeker weet dat je oorzaken aanpakt en niet de symptomen. 

6) Straal in al je handelingen wél rust en vertrouwen uit

Hoe je je gedraagt komt meer over dan wat je zegt. De hele organisatie kijkt naar signalen. Er ontstaat angst door signalen als: haastig ingeplande meetings, bezoek van commissarissen, bankiers en adviseurs. Ze versterken angst en onzekerheid. Fantasieën zijn meestal erger dan de werkelijkheid. Wees transparant!

7) Wees toegankelijk

Vooral tijdens een crisis hebben mensen de behoefte om vaak van hun leiders te horen. Als leiders kalm, bezorgd, deskundig en verantwoordelijk lijken, voelen mensen zich aangemoedigd en hebben ze meer vertrouwen dat alles onder controle is en dat het goed komt.

8) Verander!

Hoogleraar Janka Stoker (Rijksuniversiteit Groningen) onderbouwt dat in iedere crisis ‘sterke leiders’ opstaan, die neigen naar ‘de teugels aanhalen’ en directief – soms zelfs autoritair – leiderschap. In een crisis is er echter vaak iets anders nodig. Zij stelt ook: “Als je meer innovatie nodig hebt en creativiteit om alternatieve oplossingen te verzinnen, dan is dat juist een stijl die niet effectief is.” Dat betekent dat eigenschappen als luisteren, verbinden en creativiteit effectief zijn als je op langere duur beter uit de crisis wil komen. Dus verander ook van leiderschapsstijl en draag bij aan de transformatie van jouw organisatie. 

9) Oriënteer je op dienend leiderschap

In een mooi recent artikel in de Volkskrant wordt een pleidooi gehouden voor dienend leiderschap in een crisis. Ik schreef daar eerder over in een  blog. Dienend leiderschap draagt bij aan groei van anderen, verbindt tegenstelling en richt zich op korte én lange termijn. Bij uitstek wat je nodig hebt in een crisis.  

10) Stel reële eisen aan jezelf, en praat over fouten!

Een crisis is een verstoring van de bestaande orde. Dit is de eerste keer dat je dealt met dit soort zaken, je hebt het nergens geleerd. Handel voorbereid, naar je beste weten. Maar één ding weet je zeker: je maakt fouten. Wees er transparant over, luister, leer, bied je excuus aan. Het is niet anders. 

Ik wens iedereen veel sterkte in deze tijd! 

 

 

Laat een reactie achter