Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Voorbeeld uit de praktijk: changemanagement

Changemanagement: De vraag van Waternet

Bij Waternet, een groot gemeentelijk waterbedrijf in Amsterdam, gaan processen veranderen. De verandering betreft 250 medewerkers van de sectoren ‘Afvalwater’ en ‘Drinkwater’. Tussen de beide afdelingen bestaan cultuurverschillen.
De gemeente Amsterdam stelt strengere eisen aan het werken in de openbare ruimte om overlast voor burgers en bedrijven te minimaliseren. Om te kunnen voldoen aan deze eisen moet het werk van Waternet anders, efficiënter gepland en georganiseerd worden. De schoonwaterprocessen moeten daarom samengaan met vuilwaterprocessen. Een ingrijpende verandering voor medewerkers die al heel lang in hetzelfde proces werken. Hoe kan dit resultaatgericht worden ingevoerd?

De directie zag problemen aankomen en wilde de medewerkers goed voorbereiden op de komende veranderingen.
Verschillende inhoudelijke procesverbeteringsslagen zijn al met medewerkers in de voorbereiding.  Aan ons wordt gevraagd: Wat kunnen wij als management doen om de veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen? Hoe kunnen wij realiseren dat medewerkers resultaatgericht (blijven) werken?

Changemanagement: Mijn visie

Met een knipoog zeg ik wel eens:

“weerstand bestaat niet, er bestaan alleen slechte managers”.

Wat is weerstand?  Een tegenbeweging bij medewerkers ontstaat doordat werknemers ervaren dat belangen of waarden van hen in het geding zijn.
De onderliggende vraag is dus: wat legitimeert je ingrijpen? Wat is de urgentie, is de noodzaak van de verandering voldoende duidelijk? Hebben werknemers de mogelijkheid om mee te sturen vanuit hun expertise, over wat zij belangrijk vinden?
Ik geloof in het trainen van medewerkers naar ontwikkeling en in kennis delen over bepaalde procedures zodat er meer begrip ontstaat en daardoor ook meer draagvlak. Daar ligt het succes van resultaatgericht werken.

Changemanagement: De aanpak

De directie heeft alle medewerkers ingelicht over de veranderingen en de noodzaak ervan, en iedereen opgeroepen om open te staan voor de grote veranderingen die gaan komen.

  • Ik ben medewerkers gaan trainen om ze voor te bereiden op de veranderingen. Wat is de noodzaak? Wat ga jij ervan merken? Hoe ga je effectief met veranderingen om? Hoe ga je van slachtoffer naar regisseur?
  • Er is ook getraind op veranderprocessen en er is onderzoek gedaan naar eigen effectiviteit door te oefenen met cases.

Changemanagement: Resultaat

  • Er is kennis over veranderprocessen overgedragen. Dat maakt de verandering straks minder heftig. Personeel weet wat er komen gaat, ze begrijpen elkaar en kunnen elkaar positief steunen. Ze zijn voorbereid om zelf regie te nemen om veranderingen te omarmen. Informatie geven, werknemers zelf laten inschatten waar ze in het veranderproces zitten en zelf laten opstellen wat ze nodig hebben om verder te gaan, helpt.
  • De deelnemers hebben in simulaties geoefend met effectief gedag.
  • Er is verbinding gelegd tussen de werkvloer en het management
  • Oud zeer is besproken, verwerkt en de medewerkers hebben dit achter zich gelaten
  • Medewerkers zijn intensief betrokken bij het optuigen van nieuwe processen
  • Changemanagement is succesvol ingezet!

Deze verandering was een megaoperatie, een tanker die van koers moest wijzigen.  Werkplaats voor Organisatiecultuur is met succes onderdeel geweest van dit proces, we hebben de koers mee verlegd.

Sta jij ook aan de vooravond van een veranderproces? Wil je met succes aan het roer blijven staan terwijl je van koers verandert? Neem dan contact met de werkplaats voor Organisatiecultuur.