Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Hoe kan ik je helpen bij verandermanagement?

Is verandermanagement moeilijk?

Verandermanagement is een moeilijke opgave. Veel mensen, procedures en belangen zijn betrokken bij het veranderen van de koers. Ik kan problemen direct signaleren zowel op operationeel niveau als op persoonlijk niveau. Door opleiding en ervaring weet ik hoe ik organisaties verder kan helpen. Een structurele-hands-on-aanpak.
Over mij

Unieke aanpak!

Elke organisatie is uniek en zo ook de aanpak. Ik ben op mijn best bij cultuurproblemen. Lastige en vaak vastgeroeste problemen krijg ik in beweging door mijn directe communicatie en door mijn ervaring in training en coaching.

Gratis introductiegesprek

Ik kom je organisatie bezoeken en bespreek vrijblijvend je vraagstuk rondom verandermanagement. Hoe fijn is het om met een externe de problemen binnen je organisatie objectief te bespreken? Uiteraard volledig in vertrouwen. Ik geef je direct nieuwe inzichten en we bespreken samen wat ik voor je kan doen. Deze introductie is gratis!

Stel je doelen

Je hebt wensen voor de toekomst. Deze wensen gaan we samen bespreken en we stellen in samenwerking met het MT haalbare doelen op. We maken een doorvertaling van de missie en strategie naar de rest van de organisatie.

Concreet jaarplan

Om doelen te realiseren is er een concreet plan nodig. Ik werk met een jaarplan. ‘Waar staan we nu?’ ‘Waar willen we naartoe?’  en ‘Hoe gaan we dat bereiken?’ Dit plan is een Top-down- bottom-up plan. Het MT zet de grote lijnen uit en in samenwerking met het personeel maken we een plan van aanpak. Dit vergroot het draagvlak en het succes. Bovendien zit in de organisatie de meeste kennis wat betreft de uitvoering. Samen zoeken we de bezwaren op en vinden we oplossingen die bezwaren weghalen.

Hands-on-mentaliteit

Aanpassing van processen vergt vaak ook een nieuwe manier van werken. Ik coach en train de medewerkers zodat ze niet alleen klaar zijn voor deze nieuwe rol, maar dat ze er ook zin in hebben!

Ik zorg ervoor dat elke afdeling aansluit op de volgende en dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.  Ik geef antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Hoe verminder ik het aantal klachten van klanten en hoe verbeter ik mijn klachtafhandeling?
  • Hoe krijg ik de juiste mensen op de juiste plek?
  • Hoe verhoog ik het rendement van mijn dienstverlening?
  • Hoe verander ik de vastgeroeste gewoontes van mijn medewerkers in een klantgerichte cultuur?
  • Hoe laat ik mijn medewerkers resultaatgericht werken en optimaliseer ik mijn output?

Doelen bijstellen

Gedurende een jaar coach ik jou en het MT in het volhouden bij de uitvoering van je plan. We bekijken samen welke problemen we in het proces tegenkomen en hoe we die kunnen oplossen. Eventueel stellen we de doelen bij op haalbaarheid.

Hulp bij verandermanagement

Om het jaarplan te laten slagen blijf ik het hele jaar betrokken. Aan het einde van het jaar zijn je doelen gehaald. De medewerkers hebben een mindset die gericht is op het halen van succes en jij hebt voldoende tools en kennis om een nieuw jaarplan te maken, solo of met zijdelingse betrokkenheid van mij.

Neem vandaag nog contact met mij op voor de gratis introductie. Wat heb je te verliezen?