Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Voorbeeld uit de praktijk:

procesverbetering en resultaatgericht samenwerken

Resultaatgericht samenwerken: De vraag van Jacobs Beheersbaar Onderhoud

Jacobs Beheersbaar Onderhoud in Elst heeft door door haar groei de wens om naar meer zelfsturing van de projectleiders toe te gaan, meer verantwoording op de werkvloer te leggen en hun processen nog LEAN-er te maken.

Resultaatgericht samenwerken: Analyse

Van oudsher hebben de projectleiders hun eigen aandachtsgebieden. Er valt meer winst voor de klant te behalen door duidelijke afgestemde processen en samenwerking. Nog niet makkelijk want de projectleiders werken al lang op deze manier. Hoe kunnen we naar Leanere processen en nog betere processen?

Resultaatgericht werken: Mijn visie

Ik geloof in probleemeigenaarschap. Als iemand zich probleemeigenaar voelt, dan voelt diegene ook de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen. Ik vind daarbij verankering van de verbetering in de praktijk een noodzaak.

Resultaatgericht werken: De aanpak

 1. Wanneer we naar zelfsturing toe gaan dan is het handig dat de projectleiders zelf het plan van aanpak bedenken. De directie heeft bij het team een indringende opdracht gelegd. “Wat is het plan om per (datum) volgens functie te gaan samenwerken en te fungeren als een zelfstandig team?”
 2. De projectleiders hebben in individuele gesprekken met mij een plan opgesteld en dit afgestemd met elkaar
 3. In tiental sessies met alle projectleiders zijn alle processen onder de loep genomen. Met telkens de centrale vraag: “Welke waarde voeg je toe voor de klant?”
 4. Processen zijn in kaart gebracht, verspillingen en kosten die geen waarde gaven zijn geschrapt en klant contactmomenten zijn opnieuw vastgelegd.
 5. Verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie gelegd van offerte, calculatie, uitvoering tot nazorg.
 6. In het samen opstellen van deze werkprocessen is er constant geoefend in nog betere samenwerking, er zijn gezamenlijke nieuwe cultuurafspraken gemaakt:
  • Afspraak is afspraak
  • We praten met elkaar en niet over elkaar
  • We communiceren persoonlijk, duidelijk en respectvol met elkaar
 7. Om deze directieopdracht samen uit te voeren is het neveneffect teambuilding.

Resultaatgericht werken: Resultaat

 • Er is meer onderling vertrouwen
 • Er is vertrouwen in de gekozen werkwijze
 • Er is een nieuw werkproces ontstaan met templates, mappenstructuur en IT
 • Medewerkers ervaren en aanvaarden meer verantwoordelijkheid
 • Projectleiders zijn nog meer gemotiveerd
 • Er is een verbinding tussen de mensen en de ontwikkelingen
 • Door de hoge frequentie (10x) van sessies is een verankering van afspraken ontstaan
 • Voormannen en projectleiders zijn getraind om de nieuwe werkwijze ook voort te zetten
 • Resultaatgericht samenwerken is ingezet!

 

Wil jij ook rendement halen door cultuurverandering?
Neem dan contact met de werkplaats voor Organisatiecultuur.