Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Organisatiecultuur, hoe werken we er aan? Vijf misverstanden!

Werk jij aan (en met) organisatiecultuur (en wie niet?), behoed je dan voor deze 5 misverstanden.

Begin niet aan een cultuurveranderingstraject!

Uit onderzoek blijkt  dat programma’s met als doel cultuurverandering meestal vastlopen. Maar het wordt ook breed gedragen dat organisatiecultuur belangrijk is. In dit artikel pleit ik voor een praktische aanpak: laat organisatiecultuur meeliften op resultaatverbetering.

De vijf grootste misverstanden over organisatiecultuur

Organisatiecultuur wordt te pas en onpas genoemd. Hier verhelder ik vijf misverstanden! Is ’t soft? Is ’t ongrijpbaar? Kost een cultuurverandering veel tijd en geld? Lézen!

Misverstand 5: Cultuurverandering in organisaties kun je uitbesteden aan derden

Veranderingen in organisatiecultuur kun je niet uit besteden. Het zijn systemische veranderingen waar de opdrachtgever deel van uit maakt. Wantrouw externen die je anders verkopen!

Misverstand 4: Een cultuurverandering is planbaar

Een cultuurverandering is niet planbaar, er zijn te veel variabelen! Maar we komen altijd aan, binnen het budget, binnen de tijd.
Stip op de horizon, ‘dedicated’ zijn en constant bijsturen!

Misverstand 3: organisatiecultuur is ongrijpbaar

Bedrijfscultuur maakt het verschil! Het is niet ongrijpbaar, het is te meten. 6 tips om de goede cultuur te laten leven.
Het is eigenlijk vrij eenvoudig.

Misverstand 2: cultuurverandering kost veel tijd en geld

Misverstand 2: verandering kost veel tijd en geld.
Aantoonbaar onjuist. We hebben korte en effectieve programma’s.
En het levert heel veel op!

De 5 meest gemaakte communicatiefouten bij een verandertraject

Herken jij één van de 5 meest voorkomende communicatiefouten bij jouw verandertraject?
5 fouten in communicatie!
Evenzovele tips.

Misverstand 1: cultuur is soft

Misverstand 1: Organisatiecultuur is ‘soft’.
Cultuur en gedrag, de factoren die erg bepalend zijn voor het succes van een organisatie, worden gezien als zacht. Te begrijpen, want hoe meet je cultuur? Hoe leg je dit vast?
Stop met het onderwaarderen van organisatiecultuur.
4 tips hiervoor.