Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Middenmanagement – De acht kenmerken van dienend leiderschap

Leiderschap doet er toe!

Uit onderzoek is bewezen dat organisatiecultuur bepalend is voor jouw bedrijfsresultaten (onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam). Ik schreef daar een blog over. Je kunt daar lezen dat er vijf factoren zijn die jouw organisatiecultuur bepalen. Eén van die vijf is ‘dienend leiderschap’.

Jouw middenmanagement heeft een cruciale rol in het neerzetten van die organisatiecultuur. Het middenmanagement moet in positie zijn. Ze behoren de rollen in te vullen die bij hun laag horen.

Wanneer jij jouw middenmanagement aanzet tot deze houding, dan zul je je bedrijfsresultaten zien groeien.

Wat zijn de acht kenmerken van een dienend leiderschap?

In het boek ‘Dienend Leiderschap’  beschrijft Inge Nuijten de acht kenmerken van dienend leiderschap. Hier komen ze:

1) Authenticiteit

Dit heeft te maken met echtheid, geloofwaardigheid en integriteit van je middenmanagement. Voorwaarde is dat ze zichzelf goed kennen en zichzelf kunnen managen. Hoe kun je leiding geven aan anderen als je jezelf niet kunt managen? De werkvloer weet wie je bent en wat echt van waarde voor je is. Authenticiteit uit zich door consequent gedrag, benaderbaar zijn voor anderen, aanspreekbaar zijn, je kwetsbaar durven op te stellen. Dat leidt tot vertrouwen. En vertrouwen in het management is dé sleutel tot succes van een organisatie.

2) Bescheidenheid

Omdat jij als dienend leider groei van jezelf en anderen nastreeft, sta je open om te leren van anderen. Een dialoog aangaan op basis van respect voor anderen is jouw manier van doen. Oprechte interesse is jouw handelsmerk. Je plaatst je eigen talenten en wat is bereikt in een juist perspectief,  je bent bescheiden en zet je in om anderen groter te maken.

3) Je levert een bijdrage

Dit draait om met verantwoording de bronnen te beheren die je tot je beschikking hebt. Je hebt oog voor het grotere geheel: het komt tegemoet aan behoeften van nu en hebt oog voor de belangen van toekomstige generaties.

4) Verantwoordelijkheid geven

Als dienend leider kom je doelen met medewerkers overeen die in het vermogen van die ander liggen. Die doelen zijn goed omschreven. Je geeft waardering voor de bijdrage van die medewerker. Je geeft heldere feedback op taken.

5) Bekrachtigen

Een dienend leider streeft kracht van anderen na. Je faciliteert dat door informatie te delen, mensen te stimuleren met ideeën te komen. Je legt  de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie.

6) Streven naar een optimaal werkklimaat

Je laat je niet leiden door emoties. Je begrijpt het perspectief van de ander. Leren van fouten versnelt de ontwikkeling. Boosheid in werkrelaties is niet functioneel.

7) Waardering.

Je geeft anderen de lof, de credits voor prestaties. Belangen van anderen staan op de voorgrond. Als een project mislukt sta je vooraan. Als iets succesvol is krijgen anderen de credits.

8) Moed

Je ontwikkelt mentale kracht om weerstand te bieden en moeilijke situaties goed te doorstaan. Dienende leiders durven te staan voor wat ze vinden, ook al krijgen ze veel weerstand.

Dienend Leiderschap, zin om ermee aan de slag te gaan?

Wanneer je je realiseert dat jouw onderneming baat heeft bij deze vorm van leiderschap, dat je een grotere bijdrage levert, dat meer medewerkers jouw bedrijf gaan dragen, dat je toekomstbestendig blijft, zet dan een eerste stap:

Breng je doelen eens in kaart. Geef jezelf eens rapportcijfers voor deze acht gedragingen van leiderschap. Wat zijn jouw ontwikkeldoelen voor dit jaar? Wat doe je met jouw middenmanagers?

 

Wil jij jouw bedrijfsresultaten verbeteren en snap je echt dat organisatiecultuur en de rol van het middenmanagement cruciaal zijn? Ben je zelf het goede voorbeeld?

In mijn leiderschapstraject voor middenmanagement is bovenstaand gedachtengoed een steunpilaar.

Wil je een gesprek over opleiden van jouw middenmanagement? Bel me, we spreken kosteloos. Het is mijn passie om jou te helpen jouw doelen te halen.

Dick Nijman

Organisatieveranderaar, trainer, coach

Werkplaats voor Organisatiecultuur

T: 06 543 945 04

E: info@werkplaatsvoororganisatiecultuur.nl

Laat een reactie achter