Zeven stappen naar passie in je werk

Zeven stappen op weg naar passievol werken.

Zie jij passieloze mensen in jouw organisatie?

Passieloos werken draagt bij aan faalkosten van iedere onderneming. Vier elementen in je werk leiden tot passie!

Go to the GEMBA

Go to the Gemba, is vanuit de LEAN-filosofie een sterk pleidooi om de werkprocessen goed te doorgronden. Een pleidooi voor managers, leiders en veranderaars om het vak te kennen. Een pleidooi voor herwaardering van vakmensen. Een pleidooi ook om maximale waarde aan de klant te leveren.

Hoe bereik je zelfsturing? Ofwel: Hoe maak je van 11 voetballers een team?

Leidinggevenden beschouwen expertise van medewerkers vaak als indicator voor zelfsturing. Dat is een misverstand.
Wat zijn wel goede voorspellers? En hoe kun je hier op sturen als leidinggevende?

Hoe stimuleer je verandering? Wat is jouw WHY?

Het is erg inspirerend wanneer je je bestaansrecht van je organisatie heel helder kunt verwoorden en dan vorm geeft. Je bestaansrecht heeft te maken met: “Iets doen (missie van je bedrijf)… voor een ander (markt en klanten)… waar die ander wat aan heeft (visie)”.

Werk jij nog volgens de bedoeling?

Over motivatie en demotivatie in het werk. Hoe komt het dat professionals zo ontkracht worden in hun werk? Wat doen we toch verkeerd in de afgelopen jaren dat er zoveel werknemers in een overlevingsmodus zitten? Wat is er aan de hand? Er is een clash tussen drie werelden. Ik leg het je uit en je krijgt 5 tips van me!

Hoe onderscheid jij je ten aanzien van klanten?

Je onderscheidt je niet meer door een goede kwaliteit van je dienst of product tegen een betaalbare prijs.
Hoe onderscheid jouw bedrijf of organisatie zich wel?

Ben jij een manager of leider?

Wat wil jij zijn? Een manager of een leider? Bekijk de checklist met 22 verschillen.

De LEAN leider hoort zelf ook LEAN te zijn

Gebruik de LEAN veranderkracht ook voor jouw leiderschap.
LEAN leiders vertonen 5 typen gedrag gebaseerd op 7 waarden.
Investeer in jouw leiderschap.