Hoe stimuleer je verandering? Wat is jouw WHY?

Het is erg inspirerend wanneer je je bestaansrecht van je organisatie heel helder kunt verwoorden en dan vorm geeft. Je bestaansrecht heeft te maken met: “Iets doen (missie van je bedrijf)… voor een ander (markt en klanten)… waar die ander wat aan heeft (visie)”.