Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Wat is Lean?

Wat is Lean?

Lean is een andere wijze van denken. Het is gericht op het verbeteren van de winst door:

 • Elimineren van verspillingen
 • De klantvraag zo efficiënt mogelijk te beantwoorden

Wil jij altijd:
op de juiste tijd en
in één keer goed
tegen de juiste kosten
zonder verspillingen je diensten te leveren?

Wat is Lean niet? Wat is Lean wel?
 • Een hype, trend of reorganisatie
 • Grote investeringen
 • ICT of andere technische oplossingen
 • Denken vanuit de organisatie ‘zo doen wij dat nu eenmaal’
 • In één keer alles doen
 • Projectmatig verbeteren
 • Uit te voeren door enkelingen
 • Een werk- en levenshouding
 • Eenvoudige oplossingen
 • Processen efficiënt inrichten
 • Denken vanuit de klant
 • Kleine stappen in een constant ritme
 • Continu verbeteren

 

 

Lean en Organisatiecultuur

Lean is gericht om maximale waarde aan de (interne) klant te leveren. Het is ‘je constant afvragen wat jouw beste bijdrage voor de klant is en of je het probleem van de klant nog steeds aan het oplossen bent.’ Lean kan niet zonder een klantgerichte organisatiecultuur.

In een Lean-cultuur leer je medewerkers om zichzelf en het proces continu te verbeteren. Telkens observeer je of het proces nog steeds zonder verspillingen verloopt. Lean is dus werken in een lerende cultuur. Werken aan “steeds beter” is nooit afrekenen op gemaakte fouten. Lean is je samen verantwoordelijk voelen voor het resultaat! Je gaat niet op zoek naar een schuldige maar naar de oorzaak. Elkaar aanspreken is in een Lean-cultuur heel gewoon.

Managen doe je niet vanuit een kantoor maar wel op de werkvloer. Je zorgt ervoor dat de expertise daar aanwezig is waar het nodig is om de processen te optimaliseren. In een Lean-organisatie deel je alle kennis met de medewerkers op de werkvloer die verantwoordelijk zijn voor het proces.

Lean gaat over een organisatiecultuur:

 • waarin klanten centraal staan.
 • die lerend is.
 • waarin er geen plaats is voor ego’s.
 • waarin leiderschap afgemeten wordt aan je bijdrage.
 • waarin de medewerkers die met het proces bezig zijn als experts gezien worden.

Lean onderscheidt zich daar mee van een traditionele westerse managementcultuur

 

Westerse managementcultuur De Lean-cultuur
 • Spreadsheets
 • Managers op kantoren
 • Afschermen van kennis ‘Kennis is macht’
 • Focus op functies en afdelingen
 • Zoeken naar de schuldige
 • Faciliteren van medewerkers
 • Managen op de werkvloer
 • Delen van kennis
 • Focus op de klant
 • Multidisciplinair
 • Zoeken naar de oorzaak

De Werkplaats voor Organisatiecultuur werkt met een 10-stappenmethode:

 1. Project Charting: Leer het probleem en Lean begrijpen
 2. Voice-of-the-Customer: Wat wil je klant?
 3. Value Stream Mapping: Observeer en analyseer je waardetoevoegende stappen
 4. Cellular Flow: Structureer waar mogelijk
 5. Visual Factory: Maak de oplossing duidelijk zichtbaar
 6. Mistake Proofing: Elimineer fouten en verspillingen, doe ’t in één keer goed
 7. SMED: Verbeter de flexibiliteit
 8. TOC: Balanceer Capaciteit
 9. Pull: Vereenvoudig de besturing.
 10. Scoreboard and Auditing: Wees volhardend, meet en maak resultaten inzichtelijk

Wil je met Lean aan de slag?

Geef dan antwoord op de volgende sleutelvragen:

 • Wat is de waarde van het proces, dienst of product voor je klant.
 • Hoe ziet je proces eruit?
 • Wat voegt waarde toe aan het proces en wat is verspilling?
 • Hoe kan het proces effectief stromen?
 • Hoe kun je op klantvraag leveren?
 • Hoe kun je een cultuur scheppen voor continue verbetering?

Meer weten?

Sommige ondernemers starten hun Lean programma met het structureren en zichtbaar maken van de processen. Dit zijn relatief eenvoudig uit te voeren activiteiten die snel leiden tot flinke verbeteringen. Het grote voordeel van deze startactiviteit is dat het effect direct waarneembaar is waardoor er snel draagvlak ontstaat.
Lean kan op veel vraagstukken en in ieder type organisatie worden toegepast.

Wil je weten wat jij met Lean in jouw organisatie kan doen? Bel mij voor een gratis analysegesprek:

 

Dick Nijman

Organisatieveranderaar, trainer, coach

Werkplaats voor Organisatiecultuur

T: 06 543 945 04

E: info@werkplaatsvoororganisatiecultuur.nl      

Laat een reactie achter