Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

De zeven elementen van een lerende organisatie. Hoe ver ben jij?

Een veranderende markt en veranderende klanten vragen veel flexibiliteit van een organisatie. Een organisatie zal hierop snel moeten kunnen inspelen. Dit vereist een organisatie waarin iedere medewerker oog heeft voor verbeteringen binnen de gedeelde toekomstvisie. Een naar buiten gerichte organisatie dus, die snel kan inspelen op veranderingen en waarin bevlogen medewerkers werken. Kortom, de lerende organisatie.

De lerende organisatie

Rond 1990 heeft The Massachusetts Institute of Technology de ontwikkeling van ‘de lerende organisatie’ benoemd en omschreven. Om tot een lerende organisatie te komen is het volgens mij zaak te werken aan onderstaande zeven elementen:

1. Gedeelde visie en doelen

Leiders koersen op een stip op de horizon en zijn in staat alle organisatieonderdelen te verbinden met de grotere visie en vertalen deze in jaar-, maand- en weekdoelen.

2. Leiderschap

Leiders zijn in staat zonder al te veel machtsuitoefening medewerkers continue te sturen op verbetering en mee te nemen in veranderingen. Dit levert gecontroleerd resultaat, stabiele processen én lerende medewerkers op.  Eerder schreef ik al wat ‘leiders’ moeten kennen en kunnen: lees hier.

3. Samen gecreëerde strategie

De experts werken in de processen en op de werkvloer. Het is dus noodzaak om een samen opgestelde strategie te maken om die grotere visie en afgeleide doelen te bereiken. Let wel: met alle afdelingen en functionarissen die dit betreft.

4. Open informatiestromen

Informatie stroomt open door de organisatie, horizontaal en verticaal. Het kort en krachtig visualiseren van de belangrijkste informatie is hierbij behulpzaam.

5. Samenwerkende teams

Teams hebben oog voor de hele organisatie en de maximale bijdrage die ze leveren voor de klant. Ze zoeken de verbinding met andere teams.

6. Bekrachtigde medewerkers

Medewerkers en teams hebben veel macht en kunnen binnen kaders veel besluiten nemen. Vertrouwen, vrijheid en autonomie zijn waarden die constant nagestreefd dienen te worden. Er zijn richtlijnen om naar te handelen, geen checklisten om te verantwoorden.

7. Een flexibele organisatiecultuur

De organisatiecultuur is gericht op het constant opnemen van veranderingen. Dit gaat veel verder dan verandermanagement. De klant en markt veranderen continu, de organisatie is daar een afspiegeling van.

Met onze korte veranderprogramma’s en strategiesessies bereiken we bovenstaande elementen keer op keer. We sluiten steeds aan bij de volgende stap in ontwikkeling. In de koers zullen iedere keer bovenstaande uitgangspunten herkenbaar zijn.

Waarom?

Omdat de klant erom vraagt!

Kosteloos coachingsgesprek

Zie jij het belang van een goede gezonde organisatiecultuur? Snap je ook dat je het nooit langs de ‘cultuurkant’ moet benaderen maar langs de ‘resultaten-kant’?  Zijn we het erover eens dat je er heel hands-on mee  kan werken?  Wil je er verder over sparren?

Wat ik je aanbied is een kosteloos coachingsgesprek, dan kijken we naar jouw situatie, jouw vragen en hoe je jouw doelen kunt bereiken. Bel, ik nodig je uit voor een afspraak!

 

Dick Nijman

Organisatieveranderaar, trainer, coach

Werkplaats voor Organisatiecultuur

T: 06 543 945 04

E: info@werkplaatsvoororganisatiecultuur.nl

Comments(1)

  • dec 20, 2018, 12:28 Reply

    Prevent too high boundaries as it is not often possible that you just gain constantly.

Laat een reactie achter