Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Het middenmanagement als de verlepte blaadjes sla in een hamburgerbroodje

Wat maakt het succes van jouw bedrijf?  Sturen op resultaten of sturen op hóe we die resultaten met elkaar willen bereiken? Dat laatste heet organisatiecultuur. Uit onderzoek is gebleken dat hóe wij die resultaten bereiken dé doorslaggevende factor is.  Houding, gedrag, leiderschap, samenwerking zijn dé doorslaggevende factoren. Veel belangrijker dan al onze jaarplannen. Jouw middenmanagement is dé factor om dit goed neer te zetten. Jouw middenmanagement is dé cruciale laag in jouw organisatie.

Waarom is het middenmanagement cruciaal in jouw organisatie?

Stel je jouw organisatie eens simpel voor als een broodje hamburger. Kijk eens naar de afbeelding hierboven.

Stel jezelf eens deze drie vragen :

  1. Uit welke laag komen jouw middenmanagers voort,  vanuit de werkvloer of vanuit het hoger management?
  2. Bij welke laag brengen jouw middenmanagers de meeste werktijd door, werkvloer of hoger management?
  3. Waar zit de grootste betrokkenheid van het middenmanagement, werkvloer of hoger management?Begrijpen ze de werkvloer of het hoger management het best?

En als je deze vragen beantwoord hebt, beantwoord dan de laatste en vierde vraag:

  1. Bij wie hoort het middenmanagement?

 

Grote kans dat jouw antwoord op de eerste drie vragen ‘de werkvloer’ is. Over het antwoord op de vierde vraag mag geen twijfel bestaan.

Het middenmanagement hoort bij het hoger management! 

Het middenmanagement is een leidinggevende laag. Midden-managers horen jouw visie, missie en doelen naar de dagelijkse praktijk te vertalen.  Doen ze dat niet dan ontstaan hier de faalkosten.

Daarbij zijn ze vanuit hun contact met de werkvloer beleidsvoorbereidend naar ‘boven’ toe.

Knel tussen twee lagen

Het komt regelmatig voor dat het middenmanagement zich gemangeld voelt tussen de wensen en klachten van de werkvloer en de opdrachten van het hoger management. De vergelijking met de verlepte blaadjes sla in de hamburger is dan snel gemaakt. Als dit blijft bestaan leidt dit tot grote faalkosten en is iedere organisatieontwikkeling en -verandering kansloos.

Hoe dan wel?

Waarom is het volstrekt logisch dat iedereen technische- en/of vakgerichte opleidingen volgt en waarom vinden we nog vaak dat ze leidinggeven maar moeten kunnen?

De beste vakmens is nog geen leider toch? Maar dat kan hij/zij wel worden! Kortom:

  1. positioneer jouw middenmanagement,
  2. richt de randvoorwaarden goed in zodat het mogelijk is om goed leiding te geven en
  3. zorg ervoor dat ze de skills hebben om dat goed te doen.

 

Eerder legde ik al uit wat een opleiding inhoudt. Investeer erin, het verdient zich dubbel en dwars terug!

Opleiden van jouw middenmanagement?

Wil je een gesprek over opleiden? Bel me, we spreken kosteloos. Het is mijn passie om jou te helpen jouw doelen te halen.

Dick Nijman

Organisatieveranderaar, trainer, coach

Werkplaats voor Organisatiecultuur

T: 06 543 945 04

E: info@werkplaatsvoororganisatiecultuur.nl

 

 

Laat een reactie achter