Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Jouw middenmanagement – managers of leiders?

Jouw middenmanagement: zijn het managers of leiders?

Wat is het verschil tussen leiden of managen?  Juist dit is cruciaal in die lastige positie in het midden, ik schreef daar eerder over.  De waarheid is dat je beiden in één rol aan boord moet hebben. Natuurlijk heb je de managementrol nodig: sturen, organiseren, oplossen, de dingen goed doen.  Dat is meestal wel voor elkaar. Maar leiden ze ook? Doen ze ook de goede dingen?  Ontwikkelen ze de mensen ‘onder’ hen. Zijn ze verbonden met jouw visie, met de klant?  Kijk eens naar de verschillen in onderstaand schema.

De verschillen tussen managen en leiden

  Middenmanagement Leiders in het midden
Kern Ik organiseer. De opdracht komt van het hoger management Ik haal de missie, visie van de organisatie op en verbind me met klanten. Ik stel verbeteringen vanuit de werkvloer voor.
Ze vragen zich af Kan het efficiënter? Kan het beter?
Resultaat is Efficiënte productie of dienstverlening Grotere bijdrage aan het bedrijf en klanten door succesvolle veranderingen
Aandacht gericht op De output De medewerkers, het team en het proces. Output volgt hieruit.
Ze zorgen ervoor dat de medewerker Gemotiveerd is om zijn werk te doen Geïnspireerd is om met de visie en missie mee te doen
Hun basis is Formele autoriteit Morele autoriteit
Hun overtuiging Ik ben de manager Ik ben rolvoorbeeld
Ze verwachten van een medewerker Commitment aan werk en taak Loyaliteit aan persoon en de visie van het bedrijf, experts werken op de werkvloer in het primaire proces.
Ze stimuleren Discipline Passie
Ze begeleiden een medewerker door Aan te spreken en te sturen Fundamentele gesprekken over doelen, visie en commitment. Waarden zijn leidend in hoe we werken en ze geven zelf het voorbeeld
Ze leunen zwaar op Vakkennis, managementvaardig-heden Zelfkennis, visie, integriteit
Ze stellen zich op Boven de groep Dienstbaar aan de groep
Materiedeskundig op Op microniveau met vakinhoudelijke kennis Op mesoniveau met kennis van de organisatie, mensen, product en markt
Ze geven leiding vanuit Ervaring, doelen en beleid Visie, strategie en waarden
Beïnvloedings-strategie Vertegenwoordigen de organisatie en zijn meestal conformistisch Dagen het hoger management uit en zijn soms non conformistisch.
Ze zijn Functiegericht (formeel) Kwaliteitsgericht  (informeel)
Bij fouten Zoeken ze naar ‘wie’ het verkeerd gedaan heeft. 5x ‘WHO’ Zoeken ze naar waarin het proces het mis ging. En het proces is de verantwoording van het management. 5 x ‘WHY’.
Ze beroepen zich op Ondernemingswaarden Persoonlijke waarden die matchen met ondernemingswaarden
Risico’s Moeten beperkt worden Moeten genomen worden. Doel in continue verbeteren.
Focus is Het heden De toekomst
Kenmerken Macht, ambitie, initiatief, actie en ego Maken van verbinding met de eigen essentie en van daaruit met de anderen, waarachtigheid, authenticiteit en diversiteit

 

Kortom – over leiders:

Ze zijn zelf een rolvoorbeeld

Ze zijn dienstbaar aan hun medewerkers

Waarbij zelfkennis en eigen ontwikkeling een sterk fundament is

Leiders die wij opleiden zijn aangesloten op de missie, visie, waarden van de organisatie als geheel

Ze streven er naar een grotere bijdrage te leveren aan klanten, aan de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers

Jouw middenmanagement – zijn zij managers of leiders?

Wil jij een grotere bijdrage leveren, meer rendement, minder druk zijn. Wil je jouw middenkader de transformatie door laten maken van manager naar leider?

Wil je een gesprek over opleiden? Bel me, we spreken kosteloos. Het is mijn passie om jou te helpen jouw doelen te halen. Bel me voor een kosteloos gesprek, ik ben passievol om deze transformatie in bedrijven te begeleiden.

Lees verder over opleidingen voor middenmanagement. Spar verder: bel me voor meer antwoorden!

Dick Nijman

Organisatieveranderaar, trainer, coach

Werkplaats voor Organisatiecultuur

T: 06 543 945 04

E: info@werkplaatsvoororganisatiecultuur.nl

 

Laat een reactie achter