Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Misverstand 3: organisatiecultuur is ongrijpbaar

Eerder behandelde ik misverstand 1 en misverstand 2 binnen de organisatiecultuur. In dit artikel vertel ik jullie graag over een derde misverstand, dat organisatiecultuur ongrijpbaar zou zijn.

Een definitie – met een knipoog – van bedrijfscultuur is: alles wat werknemers doen als de baas er niet is. Is ‘de baas’ namelijk afwezig, dan kun je zien hoe de gedeelde normen, waarden en gedrag door de leden van de organisatie worden opgepakt en nageleefd. Dit is de ‘sociale lijm’ die de mensen aan elkaar en aan de organisatie bindt. En wanneer je medewerkers aan je wilt binden, is het dus van groot belang om een goede organisatiecultuur te hebben.

Bedrijfscultuur maakt het verschil

Onderzoek wijst uit dat 70 procent van de fusies mislukt door een slechte organisatiecultuur. En ook dat 24 procent van de medewerkers vertrekt omdat ze zich niet thuis voelen in de organisatiecultuur. En biedt een organisatie geen uitdagingen meer, dan stijgt dit percentage naar 45 procent. Een positieve cultuur vermindert het ziekteverzuim, verhoogt de loyaliteit, verhoogt de productiviteit en vergroot het draagvlak voor veranderingen.
Klanten, diensten en producten veranderen. Past jouw organisatiecultuur nog bij de nieuwe wensen van de klant?

Organisatiecultuur is te meten

Hoewel organisatiecultuur een ongrijpbaar iets lijkt, is het wel degelijk te meten. We hebben daar prachtige scans voor. De huidige en gewenste organisatiecultuur in kaart brengen en dat delen met betrokkenen, is het begin van grip erop krijgen. Maar het vraagt veel meer. Eigenlijk is het heel eenvoudig, maar het is niet eenvoudig om eenvoudig te zijn…

De parallel tussen opvoeden en veranderen

In de opvoeding van mijn kinderen had ik een stelregel: Het woord ‘sorry’ is alleen geldig als het gevolgd wordt door goed gedrag. Dit is heel eenvoudig te vertalen naar een organisatie. De vertaling van voornemens naar uitvoeren vraagt om het formuleren van heldere doelen, helder gedrag en helpende overtuigingen. Om het daarna ook consequent aandacht te geven. Aandacht geef je aan de nieuwe cultuur door deze 6 tips toe te passen:

1.  Wees een voorbeeld
2. Inspireer en spreek aan (dat is ook complimenten geven)
3. Agendeer cultuur, ook bij inhoudelijke vergaderingen
4. Praat erover, ook bij de koffieautomaat
5. Betrek het bij je personeelsbeleid (aanname, functionerings- en beoordelingsgesprekken),
6. Reken medewerkers erop af

Je moet de nieuwe cultuur LEVEN, niet anders dan in een opvoeding. Dat heeft geen grote taal of interventies nodig (tenzij er achterstand is). Vaak zijn grote woorden zelfs een afleiding van de essentie.

Kortom:

  • Scan je organisatiecultuur en breng het in kaart.
  • Maak een helder plan b.v. een jaarplan rond doelen, gedrag en overtuigingen.
  • Leef je nieuwe cultuur door bovenstaande 6 tips.

Hoe laat jij de gewenste cultuur leven in jouw organisatie? Vertel je verhaal hier onder.

Laat een reactie achter