Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Zie jij passieloze mensen in jouw organisatie?

Werk jij in een passievolle organisatiecultuur?

In onze verandertrajecten ontmoeten we regelmatig medewerkers die hun passie in het werk kwijt zijn. Gebrek aan passie is een vraagstuk van organisaties in deze tijd.
Hoe het komt? Omdat managers veelal sturen op het hoofd, de ratio, smart doelen, urenverantwoording, kengetallen en KPI’s.

Hoofd, hart en handen

Is dat niet goed dan? Ach, het is de helft van het verhaal. De andere helft is sturen op gedeelde waarden, talent, talentontwikkeling, inzet van kwaliteiten en competenties en een zinvolle bijdrage kunnen leveren.
Het leven vindt niet alleen maar plaats in ons hoofd. Dat geldt ook voor organisaties. Een gezonde balans tussen hoofd, hart en handen is belangrijk. Wie passie ervaart, voorziet in de eigen behoefte aan zingeving.

De kosten van passieloos werken

Gebrek aan passie is zorgelijk: het is bekend dat wanneer je je werk als zinvol ervaart dit meer motiveert dan beloning, kansen en werkomstandigheden. Behalve tot motivatie leidt het tot meer inzet, verbeterde prestaties en grotere tevredenheid. Dat alleen al zouden voor leidinggevenden redenen moeten zijn om met zingeving op het werk bezig te zijn.

Leiderschap

En er is iets verrassends: in verhalen over betekenisvol werk wordt de kwaliteit van leiderschap niet genoemd maar …..  slecht leiderschap is nummer 1 op de lijst van factoren die zinvolheid in werk om zeep brengt. Het lijkt dus dat je als leider niet kan zorgen voor passie bij medewerkers, daar is nl. meer voor nodig.  Maar ……. je kunt er wél makkelijk voor zorgen dat de passie verdwijnt.

Vier elementen leiden tot passie in het werk:

 1. Jouw persoonlijke waarden matchen met die van jouw leidinggevende en het bedrijf.
  Ken je jouw persoonlijke waarden? En hoe zit het met de match? 5 van jouw 7 kernwaarden zou je moeiteloos moeten herkennen in jouw bedrijf. Anders heb je toch wel een probleem.
 2. Je ervaart dat je werk impact heeft voor anderen.
  B.v. een leraar die zijn studenten ziet slagen. Welke waarde heb jij voor de (interne) klant?
 3. Passie kost moeite.
  Hey, dat is een heel ander bericht dan wat we vaak horen. We horen vaak dat werk leuk moet zijn, dat medewerkers plezier moeten ervaren.  Niet waar dus!  I.t.t. deze huidige positiviteits-trend: vaak worden werkervaringen die (licht) pijnlijk zijn, moeite kosten, grote inspanning vereisen, vaker ervaren als zinvol dan wat wij als “leuk” werk ervaren.  Denk eens aan de afronding van een project wat met veel moeite toch tot stand komt.  Dat is een meer zinvolle ervaring dan het leuk hebben met collega’s.
  Wanneer heb jij voor het laatst iets bereikt op de toppen van je kunnen?
 4. Passie raakt je persoonlijke leven.
  Zelf trots zijn op een goed uitgevoerde taak én dat dat ook erkend wordt door dierbaren om je heen (familie, vrienden) is van groter belang dan alleen de erkenning door je bedrijf, leidinggevende of werkgever.
  Leiden jouw werk, jouw resultaten tot trots bij jezelf en jouw meest dierbare mensen?

Ben jij je passie kwijt?

In één van mijn volgend blogs schrijf ik over de route naar passievol werken.

Kun je niet wachten omdat je wel klaar bent met leiding geven aan passieloze mensen of om zelf passieloos te werken? Bel op voor een vrijblijvend gesprek of de korte routekaart.

Comments(1)

 • jan 11, 2019, 9:49 Reply

  Beste Dick, Ik raakte meteen geprikkeld door de kop van je blog. Passieloze mensen in de organisatie. Ja, ik herken dat en ik ben er mee bezig er iets aan te doen. Jij hebt er ideeen over, dus graag maak ik gebruik van jouw visie hierop. Kunnen we een afspraak maken? En daarbij kijken wat jouw rol in dit traject bij ons zou kunnen zijn? Ik hoor van je!

Laat een reactie achter