Naar een organisatiecultuur
die werkt!

lagere faalkosten door leiderschapstrajecten voor middenmanagement,
-coaching voor CEO's,
jaarbegeleiding voor bedrijven
 

Wanneer werkt jouw verandervisie?

Wanneer je in jouw bedrijf veranderingen door wil voeren dan is helpend dat je duidelijk maakt waarom je dat wil. Ik schreef daar eerder over in mijn blog. Het “waarom” geeft je een legitimatie om van medewerkers verandering te vragen. Een andere succesfactor is dat je daarna een helder punt op de horizon hebt waar je heen wil: jouw verandervisie. Maar wanneer werkt jouw verandervisie?

Doel van een goede visie

Een goede verandervisie:

 • Geeft richting aan het veranderingstraject en is een baken bij verdere besluitvorming.
 • Geeft de mogelijkheid de activiteiten te toetsen.
 • Is eenvoudig te communiceren.
 • Is ook een meetpunt; liggen we op koers, moeten we versnellen?

De kenmerken

De kenmerken van een effectieve visie zijn:

1. Zingevend: elke medewerker wordt erdoor beïnvloed en levert een bijdrage.
2. Onderscheidend: waarom is dit juist bij deze organisatie nodig en speciaal?
3. Verankerend: de visie slijt in het geheugen van mensen.
4. Emotie toevoegend: medewerkers voelen zich ertoe aangetrokken.

Klopt jouw verandervisie?

Als je jouw verandervisie opgesteld hebt en je wil dit in jouw organisatie vertellen, check dan nog even dit ……… ga in de schoenen van je medewerkers staan en vraag je af:

 • Kun je in twee zinnen inspirerend uitleggen waarom het anders moet?
 • Waarom denken we dat dit (jouw verandervisie) het oplost?
 • Kun je pakkend uitleggen waar we heen gaan?
 • Ken je bedrijven/organisaties die het al zo doen?
 • Heb je referentieprojecten waaruit blijkt dat jouw inzicht kans van slagen heeft?
 • Wat pleit tegen je verandervisie?
 • Wat betekent dat?

Leven met deze verandervisie

Het is de bedoeling dat jouw visie zichtbaar wordt in jouw organisatie. Hoe doe je dat?

 1. Breng mensen met elkaar in contact en laat werknemers praten met ontevreden klanten, balende leveranciers en mopperende besturen. Koppel daaraan de verandervisie, laat ze mee inzien dat verandering vereist is en dat de ingeslagen weg klopt!
 2. Zet je veranderingstopic steeds weer op de agenda van relevante bijeenkomsten. Vooraf heb je – als het goed is – een communicatieplan gemaakt. Daarop staan momenten waarop je over jouw visie praat. Vertel het vaak! Kom er – tot vervelends toe – op vaste momenten op terug.
 3. Bespreek problemen in een vroeg stadium intern. Gebruik daarvoor de aanwezige middelen als
  intranet, de huiskrant, de lichtkrant, het bord. Maak steeds een link met waar je naar toe gaat, jouw visie.
 4. Laat zien dat een andere werkwijze voordeel heeft. Check, meet, bewijs!
 5. Maak dat dan groot en visueel. Kijk eens in de LEAN hoek naar visuele presentaties van resultaten.
 6. Organiseer excursies naar organisaties die (deels) doen wat jij in de toekomst in jouw organisatie wenst.
 7. Denk ‘out of the box’. Sterker nog: er is geen box. Benut het dagelijkse werk om te leren, breng activiteiten  meer in de lijn van je visie, ervaar in kleine stappen “hoe het anders kan”.

 

Kosteloos gesprek – leuk om met je te sparren

Weet jij wat veranderen in jouw organisatie inhoudt?  Weet je wat de succesfactoren van een goede verandering zijn?  Wil je hierover sparren? Weet je hoe je medewerkers inspireert?

Wat ik je aanbied is een kosteloos gesprek, dan kijken we naar jouw situatie, jouw vragen en hoe je jouw doelen kunt bereiken. Bel, ik nodig je uit voor een afspraak!

 

Dick Nijman

Organisatieveranderaar, trainer, coach

Werkplaats voor Organisatiecultuur

T: 06 543 945 04

E: info@werkplaatsvoororganisatiecultuur.nl

Laat een reactie achter